Sluta skäll! Antiskäll-halsband regleras inte i lagstiftningen.

Den svenska djurskyddslagen lyfts ofta som en av världens bästa djurskyddslagar. Lagar och föreskrifter finns där för att det ska vara straffbart att utföra handlingar som samhället ser som felaktiga. Lagar skiljer sig åt i olika länder på grund av […]

Läs mer