Skip to content

Om Oss

Vad är en etolog?

En etolog är en person som genomgått en utbildning vid ett universitet inom biologi med inriktningen etologi. Etologi är läran om djurs beteenden och orsakerna till dem. Etologer har spetskompetens i att analysera djurs beteende och oftast väljer man som etolog att specialisera sig på ett eller ett par djurslag. Det gör att etologer har ett unikt helhetsperspektiv och tar hänsyn till flertalet biologiska aspekter vid en utvärdering av djurbeteende.

Vill du ha det bästa för ditt djur? Anlita en etolog!

Värdegrund

Oavsett hur många ben du har så är du välkommen till Etolog.se. Här sker lärandet på djurets villkor och vi jobbar ständigt mot att djur ska bli lyckliga. Alla djur har rätt till ett tryggt och glädjefyllt liv.

Lycka · Kommunikation · Glädje · Vetenskap

Hur startades Etolog.se?

Etolog.se lanserades den 1 oktober 2018 av företaget Yoma Consulting AB. Visionen som låg till grund för konceptet var att samla etologer för att djurägare och företag lättare skulle hitta rätt när man behöver hjälp med sitt djur eller stöd i sin verksamhet. 8 september 2021 ombildades Etolog.se till ett fristående aktiebolag Etolog Sverige AB, som ägs av Emelie De Boussard, Jannice Kindsjö, Paulina Lundberg och Victoria Källström. Vi som nya delägare avser att förvalta den vision som låg till grund för Etolog.se från start. Vi vill att fler ska förstå vad en etolog gör och när man bör ta hjälp av en etolog.

För både verksamheter, etologer och enskilda djurägare blir vår plattform en rikstäckande mötesplats som underlättar kontakten med yrkesverksamma etologer. Idag har vi etologer från Malmö i söder till Sundsvall i norr! Vi erbjuder etologkonsulter för olika verksamheter inom djursektorn, anordnar onlinekurser, konsulterar djurägare och föreläser om djurs beteenden.

Emelie De Boussard - Etolog.se

Emelie De Boussard

Har studerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har en kandidatexamen inom biologi med inriktning etologi. Emelie har även läst en masterutbildning i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. 2011 startade Emelie sitt företag, Kognitionsetologerna. Sedan dess har Emelie vidareutbildat sig inom bl.a. häst, hund och djurträning och har även en yrkeslärarexamen inom djurvård, häst och hund. Emelie är specialiserad inom häst, hund och smådjur.

Jannice Kindsjö - Etolog.se

Jannice Kindsjö

Har studerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har en kandidatexamen inom biologi, med inriktning etologi och antrozoologi. Jannice öppnade sitt företag Du&Djur 2014 och har sedan dess vidareutbildat sig främst inom frivillig hantering och problembeteenden samt utbildat sig till dogparkoursinstruktör. Jannice är specialiserad inom hund och katt.

Paulina Lundberg - Etolog.se

Paulina Lundberg

Har studerat vid Linköpings universitet och har en kandidatexamen inom biologi, riktat mot fysiologi och etologi samt en masterexamen inom tillämpad etologi och djurbiologi. Hon tog examen 2019 och har sedan dess vidareutbildat sig inom läkemedelshantering och antrozoologi. 2021 startade hon sitt eget bolag Paulina Etolog AB. Paulina är specialiserad inom häst, hund och katt.

Victoria Källström - Etolog.se

Victoria Källström

Har studerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och har en kandidatexamen inom biologi, riktat mot etologi. Hon tog examen 2020 och har sedan dess vidareutbildad sig med kurser inom hundbeteende, djurpsykologi, antrozoologi och djurparksdjurens beteenden. 2021 startade hon sitt eget företag, Etowise. Victoria är specialiserad inom hund, kanin och smågnagare.